سفارش تبلیغ
صبا
آن که بى دانستن فقه به بازرگانى پرداخت خود را در ورطه ربا انداخت . [نهج البلاغه]
گل خاطره

اندیشمندان زیادی در مورد حکومت و کشورداری نظریات مختلفی ارائه داده اند که بعد از سال ها تجربه، اشکالات عملی آن ها بروز نموده و عدم کارآئی خود را نشان داده اند.

قسمتی از نظریات ارسطو را که به نظر خودم جالب می نمود می آورم تا مورد نظر شما نیز قرار گیرد؛

اگر رژیمی توسط توده ی مردم اداره گردد و آن ها در جهت خیر و صلاح حکومت، حرکت نمایند و کارها را به دست افراد کاردان با قدرت محدود و مسئولیت در کار و در چارچوب قانون بسپارند، چنین حکومیتی پولیتی یا حکومت عامه و از نوع عادله است.

البته ایجاد چنین وضعیتی در ذهن ارسطو وقتی امکان دارد که؛ اولا همه در اتخاذ تصمیمات شرکت کنند و امور را با اکثریت آراء حل و فصل نمایند.

ثانیا میان همه ی مردم از جهت تمول و ثروت و تعقل فرق بسیار نباشد و یا حداقل طبقه متوسطی باشد تا حکومت را بدست گیرد و اعتدال را بین اشراف و گروه فقیر بوجود آورد.

اگر همین رژیم توسط توده ی بدون فرهنگ اداره شود و سمت و سوی چنین حکومتی به سمت فساد باشد، چنین حکومتی را دیکتاتوری جمعی می نامند.

چنین حکومتی از نوع ضاله است زیرا افعال و حرکاتش بر مبنای عوام فریبی است که نهایتا منجر به هرج و مرج می گردد...

اجتماع همگانی و انتخابات خود به خود در بردارنده گروه هائی است که گاهی برای پیروزی دسائسی را انجام می دهند تا برخی از افراد رأی نیاورند و این دسیسه ها، صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا عدم موفقیت موجب می شود تا لطمه های جدی بر پیکر جامعه وارد آید؛

زیرا در صورت موفقیت، قانون اساسی را سست می نمایند و اعتماد مردم سلب می شود و اگر موفق نشوند باز هم عدم اعتماد افکار عمومی را بدنبال دارد و به هر حال آشکار شدن دسیسه ها باعث سستی در ارکان دولت می شود...

در انتخابات اخیر کشور عزیزمان دیدیم که چگونه عده ای به قانون اساسی بی توجهی کردند و سیاه نمائی ها نمودند و دولت منتخب مردم را تضعیف و مورد بی حرمتی قرار دادند و با طرح پاره ای شبهات ارکان نظام اسلامی را نشانه گرفتند...

با مقایسه نظریات و نوع حکومت های حاضر در جهان در می یابیم که اسلام بهترین نوع حکومتی را برای اداره جوامع بشری ارائه داده است که در بر گیرنده محسنات حکومت های دیگر و کامل تر از آنهاست. چرا که در دیدگاه اسلام نوع حکومت، الهی بوده که بر آراء مردم نیز توجه و اتکای خاصی دارد...

   • کلمات کلیدی : سیاسی
  • اکبرگل خاطره ::: دوشنبه 88/4/22::: ساعت 1:6 عصر


    لیست کل یادداشت های این وبلاگ